Privacy

PRIVACYVERKLARING
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt
onder andere in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen,
hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via een e-mail aan : info@mies.nl
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken uw vraag beantwoorden.

Mies Architectuur
Mies Architectuur, te Ede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32094948.
Mies Architectuur is werkzaam als architectenbureau in de branche “Architecten (geen interieurarchitecten)”.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld : www.mies.nl

Persoonsgegevens waarover wij beschikken
Door gebruik te maken van de diensten van Mies Architectuur of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnnummer
– Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
– Uw factuuradres
– Eventueel uw BTW-nummer en KvK-nummer (indien u een onderneming heeft)

Waar gebruiken wij deze gegevens voor
Deze gegevens gebruikt Mies Architectuur voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen.

Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van bijvoorbeeld de aanvraag voor een vergunning.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Bescherming van uw gegevens
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “Datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens delen met derden
– Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:
– De gemeente
– Een aannemer
– Een installateur
– Soortgelijke bedrijven en instanties

Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@mies.nl

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram etc. Het delen van de berichten op deze sociale media wordt mogelijk gemaakt door een code die door deze media kanalen zelf wordt aangeleverd. Door middel van die code wordt een cookie geplaatst, die door deze sociale media kanalen wordt gebruikt om informatie te verzamelen. De cookies worden door ons niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verwerken. De sociale media kanalen hanteren hun eigen privacyverklaringen. Lees de privacyverklaringen van de hierboven genoemde sociale media kanalen om te weten wat zij met uw persoonlijke gegevens doen. U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via de browserinstellingen.

Statistieken
Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacygevoelige informatie
Geen van deze statistieken kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan.

Webformulier
Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.

Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail. De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mies.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mies Architectuur, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en Mies Architectuur heeft het recht om deze privacyverklaring te actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop Mies Architectuur met uw persoonsgegevens omgaat.

Versie van deze privacyverklarin
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018.