scroll naar beneden

< terug naar het overzicht


Woningen, Achterberg

wonen / 2016


Klein Binnenveld

De landelijke omgeving van Achterberg komt terug in het stedenbouwkundige plan en de architectuur van de woningen. Aan de randen van het gebied is een traditionele lintbebouwing met diverse architectonische stijlen en een variatie in goothoogten. De entrees van het gebied worden gemarkeerd door een Boerderijwoning. In het binnengebied komen landelijke woningen met een erfachtige situering.

Om de kleinschaligheid van het gebied te behouden is gekozen voor een veelheid aan architectuurstijlen en materialen. Ook de keuze voor diverse woningtypen versterkt deze beleving. Tegelijkertijd is er ook een soort eenheid ontstaan, door de afstemming van de woningen op elkaar. Er zijn clusters gemaakt van woningen met een zelfde materiaalgebruik. Dichter bij de woning valt op dat elke gevel wat specifieke details en elementen heeft meegekregen. Er is gekozen voor handvormstenen met diepliggende voegen en keramische pannen. De kozijnen zijn licht van kleur en vormen een mooi contrast met de andere materialen. Voor de goten en dakkappellen is gekozen voor een zinkachtige uitstraling.

De woningen zijn zoveel mogelijk gericht op de openbare ruimte, met woonkamers aan de voorkant. Een aantal woningen heeft een veranda, om ook aan de straat buiten te kunnen zitten.

Klein Binnenveld isĀ een woongebied op de schaal van Achterberg, waar diverse bewoners met elkaar een gemeenschap vor


projectinformatie

project
Nieuwbouw woningen in het park De Blokken
opdrachtgever
Achterbergse Ontwikkelingsmaatschappij
locatie
Achterberg
jaar
2016
status
Gerealiseerd
omvang
28 woningen
type
wonen

Detaillering