scroll naar beneden

< terug naar het overzicht


de binnenhof, ede

studies, wonen / 2018


Een prachtige tuinstad

planopzet

Het thema van de tuinstad, dat de basis vormt voor de proefverkaveling is door ons opgepakt om het plan op een aantal plekken anders vorm te geven. De groene plekken in de verkaveling worden versterkt en beter met elkaar verbonden. De kenmerkende architectuur van poorten en bijzondere hoeken komt daardoor beter tot zijn recht. Het groene pleintje aan de westkant wordt ruimer gemaakt en aan de oostzijde begeleid door een markant poortgebouw. Door de bestaande bomen hier meer ruimte te geven krijgt de bezoeker ook meer zicht op de poort en het gebied daar achter.

Via het poortgebouw komt men in een groen binnen gebied, met een semi openbaar karakter. Bewoners kunnen het gebied gebruiken als een gezamenlijke tuin, een verlengstuk van de eigen privé tuin. Het groen is hier informeel en nodigt uit tot gebruik, spelen en verblijven. Dit gebied is groen gemaakt door het parkeren in compacte koffers te groeperen. De centrale groene plek vormt de verbinding tussen de groene plekken in het oostelijk en westelijk deel van het plan. Maar ook van noord naar zuid loopt een informele verbinding. De verbindingsroute wordt sterk geaccentueerd in de architectuur, door daar poortgebouwen te maken. Deze binnenhof vormt daarmee het groene hart van de wijk en kan ook bijdragen aan de sociale cohesie tussen de bewoners.

Vanuit deze plek kan men via een poort doorlopen naar een meer oostelijk gelegen groene plek. Hier is aan weerszijde van de fietsroute een wat formelere groene zone gemaakt, waar ook ruimte is voor een kleine speelplek. De ruimte wordt aan weerszijden omarmt door een terug liggende bebouwing met daarin 2 poorten naar de binnen gebieden. Door aan beide zijden een vergelijkbaar gebaar te maken ontstaat ook voor de fietser een speciale plek in deze wijk.

 


projectinformatie

project
Nieuwbouw woningen Somaterrein
opdrachtgever
Lithos Bouw & Ontwikkeling
locatie
Ede
jaar
2018
status
Studie
omvang
59 woningen
type
studies, wonen

stedenbouwkundige opzet

Het thema van de tuinstad, dat de basis vormt voor de proefverkaveling is door ons opgepakt om het plan op een aantal plekken anders vorm te geven. De groene plekken in de verkaveling worden versterkt en beter met elkaar verbonden. De kenmerkende architectuur van poorten en bijzondere hoeken komt daardoor beter tot zijn recht. Het groene pleintje aan de westkant wordt ruimer gemaakt en aan de oostzijde begeleid door een markant poortgebouw. Door de bestaande bomen hier meer ruimte te geven krijgt de bezoeker ook meer zicht op de poort en het gebied daar achter.

 


architectuur

De architectuur reageert sterk op de verschillende plekken en richtingen in het plan. Hoekoplossingen poorten en verspringingen zorgen voor verbijzonderingen in de architectuur. Bij de poorten draagt ook een bijzondere woonvorm (beneden boven woningen ) bij aan de architectuur en de informele aansluiting op de binnenhof.

De architectuur is in de basis sober en gericht op samenhang in de wijk. Wat steviger aan de spoorzone, begeleidend in het binnen gebied en wat losser bij de bestaande lintbebouwing. Bij de lintbebouwing krijgen de vrijstaande huizen en twee kappers een signatuur die past bij de wijk en tegelijkertijd ontstaat ruimte voor individualiteit. Hiermee reageert de architectuur ook op de bestaande lintbebouwing aan de overzijde. Dekleine schaal met individuele huizen verzacht de overgang tussen de nieuwbouw en de bestaande huizen aan het lint.


de tuinen

Op verschillende plekken worden specifieke tuinen gemaakt. Aan de spoorzone is dat een “Delftse stoep”gericht op het zuiden en in het binnen gebied is dat de gezamenlijke tuin voor de bewoners. De tuinen dragen bij aan ontmoeting en sociale cohesie in de wijk. Door de begrenzingen zorgvuldig vorm te geven versterken de tuinen ook de samenhang en eenheid van de stedelijke ruimte. Aanvullend op het openbare groen zorgen


impressie door Jutta Raith