scroll naar beneden

< terug naar het overzicht


Stadsstrand, Veenendaal

appartementen, winkelen, wonen / 2019


“het stadsstrand, een unieke plek”

Het stadsstrand is tijdens de crisis ‘bottum-up’ als tijdelijke invulling ontstaan in Veenendaal. Geadopteerd en geadapteerd door en voor de inwoners van Veenendaal. Geworden tot een van de favoriete verblijfsplekken van Veenendaal.

Mies Architectuur: “Wij stelden ons tot doel dat het gebouw deze identiteit gebruikt en versterkt. Samen vormen ze een blijvende unieke plek in de stad en voor Veenendaal”


projectinformatie

project
Nieuwbouw appartementen en commercieel ruimtes Stadsstrand
opdrachtgever
Ingenious Vastgoed
locatie
Veenendaal
jaar
2019
status
Opgeleverd
omvang
loftwoningen en commerciële ruimte
samenwerkingen
Fotografie: Studio Beeldwerken
type
appartementen, winkelen, wonen

Stedenbouwkundige inpassing

Stedenbouwkundig concept

Het gebouw manifesteert zich als een alzijdig gebouw binnen de stedelijke ruimte, omsloten door de aanwezige bebouwingswanden. Enerzijds voegt het ontwerp zich naar de omliggende geparcelleerde architectuur anderzijds maakt het daarmee ook een stevig contrast in materiaalopvatting. De belangrijkste aansluitende ruimte, het stadsstrand, bepaalt de vorm en inhoud van het gebouw.

 

Thematiek

De thematische vormentaal komt voort uit het aanwezige stadsstrand. Strandpaviljoens en strandhuizen zijn de inspiratiebron. Door deze taal te interpreteren worden het strand en het gebouw sterk met elkaar verbonden en maken samen een speciale verblijfsruimte in en voor Veenendaal. Het thema strand hebben wij als thematiek gebruikt en van toepassing verklaart voor alle jaargetijden.


Stedenbouwkundig ontwerp

Ruimtelijkheid

Door het gebouw op palen te plaatsen ontstaat een doorlopende ruimte die onderdeel wordt van het stadsstrand en zorgt voor een maximale verbinding met de omliggende straten op maaiveld. De palen zijn constructieve kolommen maar bepalen tegelijkertijd de sfeer van de ruimte. Op de kolommen worden houten vlonders gemaakt, die ruimtelijk zijn verbonden met het maaiveldniveau. Op het opgetilde maaiveld liggen de ontsluitingen van de bovenliggende Loftwoningen. De vloer op maaiveld bestaat uit houten vlonders en klinkerbestrating en loopt tussen de kolommen door van binnen naar buiten en zorgt voor ruimtelijke verbinding met het stadsstrand. Tussen de overgang van binnen naar buiten wordt een glazen schil geplaatst die op meerdere plaatsen is te openen. Hierdoor ontstaan meerdere informele toegangen naar de binnenruimte op het maaiveld. In deze ruimte worden losse functionele elementen geplaatst waarbij de openheid blijft bestaan. De Loftwoningen op kolommen zijn op een informele wijze met elkaar verbonden, waardoor ook op dat niveau lucht en ruimte ontstaat.

 


Architectuur en materiaalgebruik

Vormentaal

Als vormentaal is gekozen voor het archetype van een (strand)huis op palen. Door op het kavel met deze Loftwoningen te reageren op oriëntatie en begrenzingen ontstaat een interessant totaalbeeld. Zo zijn op de hoeken de terrassen verlaagd en de Loftwoningen gedraaid. Dit zorgt voor meer verbinding met het maaiveld en een lager profiel waardoor ook de zon meer ruimte krijgt. Binnen dit totaalbeeld zijn de afzonderlijke Loftwoningen goed afleesbaar. Op deze manier sluiten het ontwerp goed aan op het beeldkwaliteitsplan waarbij de pandsgewijze gevelopbouw de leidraad vormt.

Alzijdigheid

Door aan de omliggende straten ook toegangen en terrassen te maken ontstaat een alzijdig gebouw. Dit wordt versterkt door de doorlopende kapvormen die het gebouw sterk 3-dimensionaal maken. Vanuit alle zijden ontstaat een interessant ruimtelijk beeld, en functioneel oriënteert het gebouw zich naar alle zijden.

Materiaalgebruik

Het materiaalgebruik komt voort uit de gekozen beeldtaal en uit de duurzaamheidsambities. De constructie is van hout en de houten kolommen worden gebruikt om een informele ruimtelijk sfeer te creëren. De woningen hebben een houten draagstructuur en zijn bekleed met houten delen. Op de houten delen wordt gebruik gemaakt van traditionele kookverf in scandinavische kleuren. Ook de vloeren zijn van hout en bestaan uit onbehandelde houten delen. De overgang en verankering naar het vierjaargetijden stadsstrand wordt versterkt door deels houtenvlonders en klinkerbestrating door te laten lopen binnen het gebouw. 

Groen

Op, aan en in het gebouw komen bomen en struiken om de relatie met het maaiveld te versterken en de architectuur te verzachten. Door het groen te gebruiken in het gehele gebouw wordt voor de bezoekers en bewoners de seizoenswisseling nog meer beleefbaar gemaakt en spreken we hier echt van een vierjaargetijden stadsstrand.


Gevelontwerp


Wintersfeerbeeld Stadsstrand